Når du lige sådan skal forestille dig, hvad et kantbånd er, så er der stor chance for, at du enten ikke aner, hvad det er, eller du har en forestilling om, hvad det bestemt er – og kun dette. Begge dele er jo forkert. Vi kan dog godt starte med at dele ordet og op