Sælger dine varer i din online shop ikke som forventet, eller får du ikke de henvendelser gennem dit corporate website, som du havde håbet på? Så skyldes det med stor sandsynlighed mangelfuld SEO på dine sider. SEO, som er en forkortelse for det engelske udtryk Search Engine Optimization og på dansk benævnes søgemaskineoptimering, er en